Rashtrapati Bhavan, Digital, President of India, Pranab Mukherjee, Venkaiah Naidu, Ravi Shankar Prasad, Omita Paul, Vanitha Narayanan, IBM India Pvt. Ltd

Rashtrapati Bhavan, Digital, President of India, Pranab Mukherjee, Venkaiah Naidu, Ravi Shankar Prasad, Omita Paul, Vanitha Narayanan, IBM India Pvt. Ltd

Rashtrapati Bhavan, Digital, President of India, Pranab Mukherjee, Venkaiah Naidu, Ravi Shankar Prasad, Omita Paul, Vanitha Narayanan, IBM India Pvt. Ltd

Rashtrapati Bhavan, Digital, President of India, Pranab Mukherjee, Venkaiah Naidu, Ravi Shankar Prasad, Omita Paul, Vanitha Narayanan, IBM India Pvt. Ltd